Bên cạnh những pháp chính, và tùy theo khả năng, hành giả nên thực hiện thêm những pháp phụ nhưng rất quan trọng và hữu ích trong việc sửa tánh và hổ trợ cho tâm thân, đó là: Niệm Phật, Thể Dục Trợ Luân, Lạy Kiếng Vô Vi, Niệm Bát Nhã, Mật Niệm Bát Chánh, Kiểm Điểm Đời Đạo, và Chưởng Hưởng Dưỡng Khí.

(Bấm vào một trong các đề tài trên để đọc thêm.)


Niệm Phật

Pháp này còn được gọi là 'Niệm Lục Tự Di Đà'. Cách ngồi và tư thế của răng và lưỡi giống như đã trình bày trong phần Cách ngồiCác tư thế của răng và lưỡi.

Lúc đầu tập niệm, từ từ thầm niệm từng chữ một, Nam Mô A Di Đà Phật, cốt ý là chấn động lực về phía sau của mỗi chữ, tức là chú ý đến âm hưởng chấn động lực (âm ngân vang) cuối cùng của mỗi chữ, chuyển chạy về chổ các luân xa tương ứng trên cơ thể. Nhắm mắt, miệng ngậm, co lưỡi, răng kề răng, chúng ta dùng Ý thầm niệm:

 • Nam: Khi Ý thầm niệm chữ NAM, chú ý tập trung ngay trung tâm chưng mày.
 • : Khi Ý thầm niệm chữ MÔ, chú ý tập trung ngay trung tâm bộ đầu.
 • A: Khi Ý thầm niệm chữ A, chú ý thầm niệm ngay trung tâm hai trái cật đàng sau lưng.
 • Di: Khi Ý thầm niệm chữ DI, chú ý tập trung ngay trước giữa ngực, đó là nơi phát hiện chữ VẠN.
 • Đà: Khi Ý thầm niệm chữ ĐÀ, là ánh sáng chung quanh, tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh và sang suốt.
 • Phật: Khi Ý thầm niệm chữ PHẬT, chú ý tập trung về ngay nơi Rún.
  • Trong khi niệm, nếu có nước miếng ra đầy, thì quay mặt sang bên trái, rồi nuốt xuống. Dần dần nước miếng sẽ ngọt và trở thành một vị thuốc, giúp ích cho cơ thể.

   ... đọc thêm>>
   Giải thích về Niệm Phật
   Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật là để cho chấn động lực chuyển chạy toàn thân, giúp khai thông ngũ tạng ngũ kinh và để khai mở phần Ðiển Tâm trên bộ đầu.

   Luôn luôn dùng ý niệm, không niệm ra âm thanh để tránh khẩu khai thần khí tán. Nên niệm từ từ, chậm rải, chú ý vào chấn động ở đằng sau của mỗi chữ.

   Xin xem thêm phần giải thích đầy đủ hơn ở đây, và video phía bên phải do chính thiền sư Lương Sĩ Hằng dẫn giải.

 
Loading the player...
 
  Xem trong khung rộng hơn...
 
Quick Menu
 
Tài liệu tham khảo căn bản
Tìm: