Mục đích ở đây là lưu trữ những tài liệu có tính cách hành chánh trong cộng đồng Vô Vi, chẳng hạn như các công trình xây dựng cơ sở vật chất có phần minh luận của Đức Thầy, hay những lời dặn dò trước khi Đức Thầy rời thế gian. Kính mong bạn đạo Vô Vi khắp nơi đóng góp những tài liệu trung thực, chính xác, để trang này ngày càng được đầy đủ và hữu ích.

Master Tam with pen
 
Di Chúc và Di Ngôn của Đức Thầy
Master Tam with pen
Thiền Viện Quy Hội Tình Người
TVQHTN
Thiền Viện Hai Không
coc Thay (under construction)

Xin lưu ý: Đang được xây dựng. Mọi đóng góp, xin gửi về info@vovilibrary.net. Đa tạ.

Master Tam at TV Hai Khong
Tìm: