Sau giai đoạn sáu tháng đầu tu tập với chủ yếu là Soi HồnPháp Luân Chiếu Minh, hành giả có thể bước vào thực hành đầy đủ các pháp, đó là: Nguyện, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền ĐịnhXả Thiền (theo thứ tự đó).

Ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, và Thiền Định là ba pháp chính của pháp môn Vô Vi.

Tuy nhiên, hành giả vẫn nên tiếp tục thực hành Pháp Luân Chiếu Minh thường xuyên để hổ trợ cho bộ ruột và giúp khôi phục lại phần điển năng phải tiêu hao hằng ngày cho cuộc sống.

(Bấm vào một trong các đề tài trên để đọc thêm.)


Nguyện

Ngồi ngay ngắn như đã được mô tả trong phần Cách ngồi. Răng, môi, và lưỡi trong tư thế như mô tả trong phần Các tư thế của răng và lưỡi. Hai bàn tay chắp vào nhau để trước ngực chĩa lên trời (không chĩa phía trước hay vô cằm). Định tâm cho phẳng lặng. Tập trung trí ý trên đỉnh đầu (đỉnh đầu là giao điểm của đường từ sống mũi qua gáy với đường nối hai vành tai), rồi dùng ý thầm niệm những câu sau đây:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc
Chứng minh cho đệ tử là
(tên họ của mình) tu hành đắc đạo.
(2 lần)
Con nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.

Hai tay vẫn chắp trước ngực và xá ba cái, với cổ tay nghiêng các đầu ngón tay xuống lên khoảng 35 độ, lưng vẫn giữ thẳng, không cúi đầu lạy.

  
... đọc thêm>>

Giải thích về Nguyện

Khi nguyện, hai tay cần chắp lại là để hai luồng điển âm dương của cơ thể hợp nhất, giúp chuyển đạt ý nguyện của hành giả.

Các câu nguyện bên trên là để giúp giải tỏa sự trược ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên. Đó là những luồng điển thanh nhẹ giúp hành giả hướng về sự sáng suốt thanh nhẹ.

 
Loading the player...
 
  Xem trong khung rộng hơn...
 
Quick Menu
 
Tài liệu tham khảo căn bản
Tìm: