TV Vi Kien
 
 
** Thư viện đang gom góp thơ của Đức Thầy và Tổ Sư. Kính mời quý bạn đạo đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ và chính xác hơn. Đa tạ.
 
 
1. Thức Tâm 4 *
2. Người Con Đất Việt ^
3. Phục Hưng Quốc Hồn ^
4. Người Mẹ Việt Nam ^
5. Cô Gái Bán Khoai Việt Nam ^
6. (Nhớ thương Thầy hành pháp tu)
7. Nhắc nhở
8. Cuộc Sống
9. Biển Yêu
10. Minh Tâm
11. Linh Hồn
12. Vô Vi Thực Hành
13. Đạo Tâm
14. Quốc Hồn
15. Thập Nhị Nhơn Hiền
16. Lòng Tham
17. (Quân bình tự đạt thật thanh cao)
18. Mơ Tiên Chúc Phúc
19. Hòa Ái
20. Hành Trình
của tổng cộng 793 bài thơ theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện. (* có audio; ^ có bản viết tay; # có phổ nhạc)
[1] 2 3 4 5 6 7 8   
Hướng dẫn về Trang Thơ
Thức Tâm 4
Tìm: