Pháp tu này không có sư phụ và đệ tử, chỉ có người đi trước hướng dẫn, dìu dắt, hay chia xẻ với người đi sau. Hai trong những người đi trước đó - những bậc thầy khả kính trên đường tu theo Pháp Lý Vô Vi - là Đức Tổ Sư Đỗ Thuần HậuThiền Sư Lương Sĩ Hằng. Lúc sinh thời, hai vị này còn có nhắc đến Đức Cao Minh Thiền Sư và 'Thầy Hai'. Ngoài ra cộng đồng Vô Vi cũng có những bạn bè đồng tu, mà việc gặp gỡ để trao đổi học hỏi sẽ tùy ở duyên tu học của mỗi hành giả. (*)

Xin bấm [Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu] hay [Thiền Sư Lương Sĩ Hằng] để đọc thêm.


Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu (1883-1967) - Tiểu sử

Cụ Đỗ Thuần Hậu sinh năm 1883 tại quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc, Việt Nam. Thân phụ là cụ Đỗ Hạo Cừu, Phó Tổng An Thới dưới thời Pháp thuộc. Thân mẫu là cụ Đào Thị Bòi. Lúc lên 9 thì mẹ mất, cụ phải ở với cha và bà kế mẫu cho đến khi lớn.

Sau khi lập gia đình được vài năm, cụ mới tách ra ở riêng. Cũng vì hoàn cảnh khổ sở thời đó, cụ phải học nhiều nghề để sinh sống và nuôi gia đình. Cụ đã học qua các nghề thuốc Bắc, thuốc Nam, làm bùa Lỗ Ban, coi quẻ, thợ mả, thợ nhuộm, thợ sơn... Khi sửa soạn lập gia đình cụ phải đi dạy thêm tiếng Việt và tiếng Pháp cho trẻ em trong làng để có tiền lấy vợ. Cụ có được 8 người con: 1 trai và 7 gái. Người con trai trưởng của cụ là ông Đỗ Vạn Lý, từng là Sứ Thần tại Ấn Độ và cựu Đại Sứ tại Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông cũng từng giữ chức Tham lý Minh Đạo trong cơ quan Phổ Thông Giáo lý Cao Đài Giáo, Việt Nam.

Vì lúc thiếu thời, cụ Đỗ Thuần Hậu gặp nhiều hoàn cảnh éo le, nên tâm trí cụ lúc nào cũng suy xét về cuộc đời và kiếp người. Do đó, cụ quyết tâm tầm đạo. Sau khi tu theo Cao Minh Thiền Sư một thời gian, cụ vẫn chưa hoàn toàn hài lòng vì vẫn chưa được giải đáp hết thắc mắc. Cụ trở về gia đình và tự nghiên cứu thêm Pháp lý Vô Vi. Trong thời gian này, nhiều lúc cụ định thần và thường thấy hình Đức Phật hiện ra trên vách. Cụ lấy làm lạ nên càng cố tâm tu luyện. Lúc khởi công tu thì cụ đã 55 tuổi, tâm không sợ chết, sợ nghèo đói, cụ quyết chí tu để xuyên phá bức màn Vô Vi bí mật hầu tiếp xúc với Phật Tiên mà học Đạo. Nhờ lòng chí thành mộ Đạo, cụ Đỗ Thuần Hậu đã ngộ được Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Cụ đã xuất hồn về cõi Vô Vi và đã được học đạo trực tiếp với Đức Phật như lời cụ đã tự thuật trong quyển "Phép Xuất Hồn".

Cụ Đỗ Thuần Hậu (thường được gọi là Ông Tư) đã truyền dạy lại cho ông Lương Sĩ Hằng (thường được gọi là Ông Tám) để tiếp nối công việc truyền bá đạo pháp. Cụ mất ngày 12-11-1967 (nhằm ngày 11 tháng 10 năm Đinh Mùi) thọ 84 tuổi (85 tuổi ta). Các tác phẩm của cụ để lại là Đời Đạo Song Tu, Phép Xuất Hồn, Quái Mộng Kỳ Duyên, Tình Trong Bốn Bể (Điểu Sào Thiền Sư), Kinh A DI ĐÀ.

 
-------- oOo ---------

(*)  Vì quý trọng hạnh tu và trình độ thanh nhẹ của những vị nầy mà người đi sau thường tôn là Đức Tổ Sư, hay Đức Thầy, hay Thiền Sư - những danh hiệu mà chính những vị đó không bao giờ tự xưng hay nhận.

 
Các bạn phải nhớ khoa này Vô Vi
Từ đây Pháp Lý gắng ghi
Pháp môn rành rẽ Di Đà truyền khoa
Môn nào môn nấy có khoa
Bạn đừng lầm tưởng chung khoa lạc đường!
Đỗ Thuần Hậu
 
 
an image
Tìm: