an image
 
 
Trang này là một kiểu 'dropbox mở' dành riêng cho bộ sưu tập audio đặc biệt của các đạo hữu Lý Văn Giáo và Phạm Ngọc Quất, được lưu trử ở đây để chia sẻ với tất cả quý bạn đồng hành, nhưng chưa được đưa vào database của Thư Viện.
 
 
Ghi Chú:
Bộ sưu tập được cập nhật thường xuyên. Để nghe trên mạng, click lên filename. Để tải về máy của quý vị, dùng nút phải của con chuột trên phần file ID của mỗi file (chẳng hạn như '001NPs') hay link 'Download audio' bên dưới audio player (bên trên, nếu có) và 'Save Target As' hay 'Save Link As'.
Tìm:
>> Advanced Search