Thư đến: '... Tại sao L phát tâm công quả quá nhiều, mà còn nạn tai tới tấp?...'
Cali, Hoa Kỳ, ngày 15/12/99

Kính thưa Thầy,
Con mạn phép thì thầm với Thầy vài lời tâm sự. Tại sao L phát tâm công quả quá nhiều, mà còn nạn tai tới tấp. L bị mất việc làm, bây giờ đi sơn nhà, làm ống nước vất vả tới 10 giờ khuya mới về nhà, không than với Thầy, cam chịu một mình, không xin gì hết. Bây giờ tới nổi hạch làm mủ, hết chỗ này đến chỗ kia. Rồi lúc gần đây bị ra tòa phạt nặng. Thân L sao lận đận tội nghiệp. Con nói với L coi chỗ nào dẹp bớt đi, tiền bạc khó kiếm, sức khỏe yếu kém làm sao lo nỗi, một mình mà lo năm nơi nặng quá, thân xác không cho phép, ngã bệnh rồi làm sao?
Thưa Thầy! Con thấy L khổ quá không biết L được trả nghiệp tiền kiếp hay bị thử thách hiện tại? Con còn u tối, nghĩ sai lầm xin Thầy phân giải cho con và L được rõ, rất đội ơn Thầy.
Còn về phần con, lúc này con vui. Thầy chuyển cho con của con về ở với con, có mẹ con tại T/Ð. Nó đang học nghề sửa xe hơi để lấy bằng rồi mới đi làm. Lúc này cũng nhờ nhà L nó ở để đi học, mẹ con đoàn tụ, dù nghèo mà vẫn thấy vui, cũng nhờ Thầy. Thầy thương giúp, chuyển nó về, năm nay 38 tuổi mà nó không lo vợ con gì hết, như con nít vậy. Con mừng, mình tu, con cũng được phần an ủi, nó rất tốt không rượu chè, trai gái gì hết, lo học tối ngày. Con khuyên nó tu, nó nói con có làm gì tội đâu mà má lo, chết cũng về Trên, như vậy có đúng không Thầy? Thầy chuyển nó tu dùm con, con cảm ơn nhiều. Chỉ có tu là tâm hồn được nhẹ. Còn đời con thấy lo nhiều quá. Con qua Mỹ 12 năm rồi mà không danh lợi, mẹ con cũng chả có gì hết, con chỉ lo đạo mà thôi.
Bây giờ con lớn tuổi, cũng yếu rồi, chờ bên nhà yên, con về thiền đường, ở với bạn đạo cũng tu. Con mong con của con hồi tâm tu hành, hoặc nó có bằng sửa xe về VN, sau này nó chỉ dẫn bạn bè làm, lo tu. Con còn hy vọng bao nhiêu đó thôi, con không muốn gì nữa. Thiền Ðường VN con cũng lo hoàn tất rồi, bây giờ bên đó ở khoảng 10 người làm ăn, tu thầm chưa dám công khai, sợ địa phương để ý. Con nghe lời Thầy, con gởi tiền về hằng tháng, cho gạo người nghèo địa phương, cho em con ở nhà nó mua gạo thí cho địa phương.
Con cũng cảm ơn Thầy nhiều, nhờ Thầy con được sáng tỏa việc làm đúng chỗ, nhìn Thầy mà con theo hạnh Thầy, đâu vào đấy, mặc dù sự tu hành của con chưa đến đâu. Nhưng việc làm biết thiện ác, giúp người, giúp mình, bao nhiêu cũng đủ cho con toại nguyện.
Thư cũng khá dài, mong Thầy thông cảm cho con, vì con không có kêu điện thoại làm phiền Thầy. Thôi tới đây con xin tạm ngừng bút.

Kính bái,
Con của Thầy,
NTK
 
Thư đi:
Atlantic City, ngày 27/12/99

K con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15 tháng 12 năm 1999, được biết L lúc này đang học bài, học dấn thân độ đời. Khi lâm nạn, ý dục mới tiêu tan, xứng đáng với sự dấn thân độ đời, từ cái có trở về không thì mới rõ sự có không đã và đang dạy loài người tự diệt tham sân. Cần dũng mãnh tiến hóa theo sự hy sinh đã hoạch định thì mới thấy rõ đường đi đã chọn là đúng đường. Hành động của L có thể cảm động người kế tiếp, tu phước sẽ được phước tiến hóa từ giai đoạn một, chấp nhận tiến hóa đúng đường thì mọi việc sẽ yên.
Quán Âm là một vị cổ Phật, dấn thân độ đời từ trong khổ cho đến vui, triền miên xây dựng tâm từ bi, không bao giờ than thở. Lúc nào Người cũng hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa, thật thà trong xây dựng, tức là thực hiện tâm từ bi tận độ, chúng ta làm phước không phải làm giàu về vật chất, nhưng phải tu để xây dựng tâm linh, nhiên hậu mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Người có của chịu bố thí của cải để giúp đời thì sự hy sinh tận độ là hạnh đức cao cả. Từ tâm sẽ được nới rộng, thực hành vô quái ngại, chứng minh nhân lành của Thượng Ðế lúc nào cũng hy sinh và phục vụ tốt, bất chấp nạn tai nhiên hậu mới có cơ hội tiến hóa trong thanh tịnh về tâm linh. Con noi theo gương lành mà phục vụ quần sanh thì mới là chiến sĩ tình thương của Trời Phật. Nên an tâm tu tiến trong thanh tịnh, tiến về hướng của Trời Phật đã và đang thực hành là đúng, giúp người khác được tu. Chính ta phải tu nhiều hơn thì mới thấy hoa tình thương rõ trong lòng của hành giả, ngược lại lý luận và so đo thì mọi việc sẽ bất thành và tự đọa. Chúng con làm phước nên đọc kỹ Nguyên Lý Tận Ðộ của Thầy viết thì trí óc sẽ không mệt mỏi và an vui.
Thầy thường nói mẹ tu sẽ tạo dù cho con hưởng khi cần. Hạnh đức tốt sẽ được Ðấng Toàn Năng ban chiếu.
Chúc con và L vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: