Thư đến: '... Nghe tin Thầy gần đến lúc từ bỏ chúng con, con vội viết thư này đến Thầy mong rằng vẫn còn kịp nhận được câu trả lời của Thầy...'
TP HCM, ngày 6/10/2001

Thầy kính yêu của con,
Con vô cùng xúc động khi nghe nói có cuộn băng hình ghi lại chuyện Thầy sắp ra đi. Vẫn biết mang xác phàm phải có ngày này thôi và khi xem băng hình Đại Hội Vô Vi 2000, con cũng thấy Thầy yếu nhiều nhưng hy vọng Thầy sống đến 2004 như trong giấc mơ con hỏi Thầy về điều này.
Thầy ơi! Đối với con, điều quý nhất trong kiếp người này là được gặp PLVVKHHBPP và được gặp Thầy. Thầy đã giúp con không biết bao nhiêu phen từ tinh thần, vật chất cho đến điển quang và kể cả mạng sống. Con chỉ tiếc căn cơ mình nặng nề, bị ngoại xâm, bản thể yếu ớt, hơi thở hạn chế không được như một người bình thường, tâm tư luôn hướng đời nhưng con rất thích tu và nguyện tu cho đến đích. Vì mang ơn nghĩa của Thầy quá sâu nặng và cũng thích hợp đường lối THANH TỊNH, SÁNG SUỐT và GIẢI THOÁT của Thầy nên con nguyện đi theo con đường của Thầy để DŨNG và TRÍ thành công ở tương lai và phải trải qua rất nhiều trở ngại. Nhưng con có được niềm tin là luôn có Thầy bên cạnh vì Thầy vẫn còn hiện diện ở thế gian. Nay nghe tin Thầy gần đến lúc từ bỏ chúng con, con vội viết thư này đến Thầy mong rằng vẫn còn kịp nhận được câu trả lời của Thầy bởi con còn biết hỏi ai từ nay về sau nữa.
1) Phải chăng con vẫn thực hành phương pháp công phu, niệm lục tự, Soi Hồn, PLTC và vẫn đúng giờ tý dù ngày sau thời tiết có đổi thay và Di Lạc xuống trần? Và con sẽ không được nghe theo pháp tu nào ngoài PLVVKHHBPP ? Nếu có thắc mắc thì ông Tư, ông Tám có hỗ trợ bằng vô hình không?
2) Hiện giờ trước lúc công phu con niệm danh Thầy như thế này: “Nam Mô Đức Ông Tám Vĩ Kiên Phật” như vậy có đúng không hay nên niệm: “Nam Mô Vĩ Kiên Phật”. Khi bị ngoại xâm tấn công, con niệm danh Thầy có được không?
3) Con vẫn mơ được sống ở làng Vô Vi bên Úc để được gần Thầy nhưng khó quá. Thầy có bao giờ về lại VN một lần không, thưa Thầy?
Con nghĩ người truyền pháp rất cần thiết cho bạn tu. Nhưng vì hành giả căn cơ thấp kém, thiếu dũng chí, không lo tu rốt ráo khi Thầy còn trên thế gian, nên khi người Thầy ra đi, hành giả rất bơ vơ, không biết hỏi ai.
Thưa Thầy! Kiếp này con đã làm phiền Thầy quá nhiều. Nếu thời gian còn kịp, xin Thầy giải đáp cho con. Con sẽ cố gắng nghĩ về Thầy nhiều hơn để lo tu hơn. Mãi mãi biết ơn Thầy. Tư tưởng mong được gần Thầy.

Con,
TTTT
 
Thư đi:
A C, ngày 7/11/2001

TT,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6/10/2001, được biết con đang lo lắng cho sự ra đi của Thầy. Người tu chấp pháp và thành tâm thì sự đi hay ở do Trời Phật quyết định. Thầy chỉ biết tận tâm phục vụ mọi người khi cần, không thể tung tin thất thiệt được . Cảm ơn con đã có lòng tưởng tới Thầy. Con cũng vậy, nên lo tu sửa tốt thì con sẽ có cơ hội thay Thầy độ tha tại trần.
Thầy cũng đã phân tích đầy đủ cho hành giả để cộng hưởng, trí tâm hành pháp là cốt yếu, hướng tâm về lãnh vực thanh tịnh là sẽ tự cứu.
Duyên may con đã gặp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, chỉ có thực hành để tự cứu mà thôi. Con không nên lo xa mà chính con không với tới được!
Mong con tự tu tự tiến, một bước chân đi là một niệm hành. Ông Tám lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho người tu thiền. Mong con tự thức và tự hành, mong con sớm thức và hành đúng.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên
Tìm: