Giảng bởi : Lương Sĩ Hằng
Ngày : 1987
Địa danh : Melbourne, Victoria, Australia
Trong dịp : Sinh hoạt thiền đường
>> wide display >>
Downloads : [mp3]
Bài chép : (chưa có)
Các file phụ : (chưa có)
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào nút play của mp3 player để nghe/xem (tất cả tracks). Bấm vào các link "mp3", hay "mp3.1", "mp3.2"... (bằng nút phải của con chuột và chọn "Save Target As" hay "Save Link As") để tải từng track hay từng phần xuống máy của quý vị.
(2)Phần "Các file phụ" dùng để chứa đựng những file như: hình bìa của một CD quý vị có thể lấy xuống để in vào dĩa, hay một tài liệu gì đó liên quan đến cuốn băng này.
(3)Nếu internet connection của quý vị chậm làm cho audio player không được "play" liên tục, xin bấm nút "pause (ngưng)" và đợi một lát, sau khi audio được tải đầy đủ xuống máy quý vị, rồi "play" tiếp. Xem trang Hướng dẫn về audio/video player để biết thêm chi tiết. Nếu phần Hướng Dẫn này thiếu sót hay vẫn chưa rõ, xin liên lạc với chúng tôi. Đa tạ.
 
Coc Thay at TV00
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Tìm:
>> Advanced Search