1. Có soi hồn nhưng học vẫn quên hoài - Cần súc ruột  
  Hỏi : Con có Soi Hồn nhưng sao thấy học con quên hoài? Xin ông Tám giải thích.
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Đi học quên hoài là tại bộ thần kinh của bộ ruột nó bị dơ lắm rồi; không có được tốt, cho nên phải súc nhiều. Rồi sau này cái bộ ruột nó nhỏ...
2. Soi hồn thấy trán bị ngứa  
  Hỏi : Thưa ông Tám, mỗi khi con Soi Hồn thấy trán mình bị ngứa, vậy đó là tại làm sao?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Là độc tố trong mình nó ra, dâm tánh mình nó xuất hiện; đó là độc tố nó ra nó ngứa. Cho nên phải làm Pháp Luân Chiếu Minh cho nhiều để cho thanh lọc...
3. Ăn chay bằng cây cỏ có phải sát sanh không?  
  Hỏi : Con người có sự sống, con gà có sự sống, cây cỏ có sự sống, thậm chí loài đất đá cũng có sự sống; vậy ta dùng cây cỏ để sống...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cây cỏ nó là thủ trảm bá đao, tội nó còn nặng hơn con thú; nhưng mà nó được cứu qua con người, nó được đi lên. Còn con thú nó phải đúng cái luật...
4. Súc ruột  
  Hỏi : Tại sao phải súc ruột cho nó gầy đi?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không phải súc ruột cho nó gầy đi, súc ruột để thức tâm, để thấy cái miệng mình ác thiệt! Cái miệng mình là cộng tác với cái ruột, ăn mà nhai không...
5. Theo đạo Phật nhưng thích đọc kinh của Thiên Chúa và ngồi thiền  
  Hỏi : Con theo đạo Phật nhưng lại thích đọc kinh của Thiên Chúa, vậy con đọc kinh xong rồi thiền có bị tẩu hỏa không và khi chết thì con sẽ...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Khi thiền là mình phải làm đúng như tôi đã nói hồi nãy, áp dụng cho đúng cái phương thức, đó là cái kỹ thuật của Engineer (kỹ sư, người thiết kế)....
6. Tín đồ Công Giáo và Phật giáo đến với Pháp lý Vô Vi có bị coi là bỏ đạo và có tội không?  
  Hỏi : Chúng tôi là tín đồ Công Giáo, Phật Giáo đến với Pháp Lý Vô Vi có bị coi là bỏ đạo và có tội với Phật, Chúa hay không?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Vô Vi và trở về không, giải tỏa tâm thức và giải thoát, thì Phật Giáo mà lớn thì trên trời cũng có, mà Công Giáo lớn thì trên trời cũng có. Tại sao...
7. Muốn ly dị Vợ để yên tĩnh tu có nên không?  
  Hỏi : Thưa ông Tám, có vợ và có con tu cũng được nhưng nhận thấy trở ngại và khó khăn, bây giờ muốn ly dị để yên tĩnh tu hành có nên không?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Nếu ly dị là mình người đâu có đạo đức, mình đâu có phải là học cái nhịn nhục và học nhẫn, học hòa. Vợ mình là bài học đối diện với chính...
8. Tuổi trẻ mắc vào tình yêu  
  Hỏi : Xin ông Tám giải thích giùm tại sao tuổi trẻ phải mắc vào tình yêu và làm cách nào để khỏi bị?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cái luật tự nhiên của Thượng Đế đã tạo, tuổi trẻ phải học về tình yêu là học trược. Học trược một thời gian có vợ có chồng rồi chán chê...
9. Khác nhau giữa Hồn và Vía - Tâm linh và Giác quan thứ sáu  
  Hỏi : Xin ông Tám cho biết sự khác nhau giữa hồn và vía?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Vía là hành động tay chân, còn hồn là chơn thức, hai cái khác xa. Cái hồn điều khiển cái vía, chứ cái vía không có điều khiển cái hồn. Mà cái vía là...
10. Kinh tế không ổn định làm sao thiền được?  
  Hỏi : Vấn đề kinh tế không ổn định thì làm thế nào thiền được?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Kinh tế không có gì không ổn định. Cho nên muốn biết kinh tế thì phải biết cái Thế Huyền Kinh, cái thế đứng của mình và cái đầu óc, tâm trạng của...
 
của tổng cộng 617 Câu vấn đáp (được phổ biến)
[1] 2 3 4 5 6 7 8   
an image
 
 
 
Cái điển mới thành tựu một cái quẻ
 
Hỏi : Lúc mà Thầy giảng trong cái khóa kinh A Di Đà, Thầy đã nói đến cái quẻ; nhưng mà bây giờ, nếu con đặt câu hỏi về cái đó, không biết có hữu ích gì cho con không?   -  
Đáp :
download [mp3]
 
Được chứ, cứ việc hỏi! Tại sao kêu bằng quẻ? À, cái điển nó mới thành tựu một cái quẻ, thấy hông? Cho nên kinh A Di Đà nó, nó toàn là điển. Nhưng mà lật ra cái trang đó đương giáo dục mình nè, thấy sự sai lầm của mình: hồi hôm tu không có đạt, hay bây giờ nghĩ sai, thì nó cũng nói luôn. Nhưng mà một người có điển đó mới cảm thấy cái quẻ đó. Mà mình nắm cái quẻ đó mình đi tới chớ, cái quẻ là mở đường cho mình đi. Cho nên người có điển lật ra nó mới thấy: À, cái quẻ là gì? Sự quang chiếu. Mà cái giấy trắng mực đen này mà nó quang chiếu tới tâm hồn chúng ta, cho nên cái giấy trắng mực đen này nó liên hệ với trí ý vô cùng của chúng ta, và bên trên đang độ chúng ta qua cái dấu ngoặc hay dấu chấm này. Cái dấu lưu tại thế, mà ta được nhận ngay bây giờ, khi ta đọc kinh A Di Đà, thì thấy trì trệ quá. Đương nói mình trì trệ và đương rầy mình; sự sáng suốt đương rầy mình, phước đức biết là bao! Một cái quẻ là đem lại cái phước cho chúng sanh; cái quẻ là ông thầy chỉ đường cho người ta đi đúng, kêu bằng cái quẻ, con hiểu hông?

- Nhưng mà một cái quẻ như vậy là tương xứng tới mỗi trình độ khác nhau, nghĩa là cái kinh nó luôn luôn sống động, nghĩa là ...

- Sống động. Tùy theo trình độ của người hỏi, mà người có điển giải thích rất rõ ràng. Anh muốn như vậy, nhưng mà bây giờ anh muốn cưới vợ, mà nó kẹt như vậy vậy, anh chán cái chỗ đó. Trong đó nó cũng có nói chớ, chỉ đường.

- Nhưng mà những câu hỏi con hỏi như vậy có giúp ích cho con tiến trên đường đạo hay không, hay là ...?

- Có giúp chớ! Bởi vì con không biết, con không biết sự sáng suốt đang quang chiếu cho con là sự sai lầm, mà sự sáng suốt của con đang chiếu cho lục căn lục trần, lục căn lục trần đang hữu ích và đang học, và nó nghe cái sự giải thích này nó cũng mừng rỡ rằng Chủ nhơn ông luôn luôn nhắc mình mà mình không biết tu. Nó hữu ích từ bên trong tới bên ngoài, đồng thanh tương ứng trong cơ tạng chúng ta, nghĩa là tim, gan, tì, phế, thận, mỗi một vị trí có 250 vị tì kheo, tổng cộng 1250 vị, đồng nghe, đồng học, đồng tiến. Cho nên mọi trình độ đều sử dụng được, ngay trong căn phòng này hết.

 
--- oOo ---
 
 
Hướng dẫn cách dùng
 
Ghi Chú:

Trang Vấn Đáp này đang được cập nhật thường xuyên. Mọi ý kiến đóng góp, yêu cầu, hay thắc mắc, xin thư về chúng tôi qua địa chỉ info@vovilibrary.net. Đa tạ.

Tìm:
>> Advanced Search