Tác giả : Cụ Đỗ Thuần Hậu
Ngày phát hành : 1971
Nơi phát hành : Sài Gòn, Việt Nam
Downloads : [pdf] [đọc trên mạng]
Các file phụ : bìa trước
Lãnh vực : Thiền
_ __((()))__ _
Đề tài/Tóm tắt :
..."Chỉ khi nào xuất hồn ra khỏi bản thể, nhập vào cỏi vô-vi mới học được Đạo của Tiên Phật, chớ ở cỏi trần loạn động và ô trược nầy làm gì học được Đạo thanh tịnh vô-vi của Đức Phật - Hồn là một luồng điển chủ chốt trong bản thể, khi được thanh lọc và tập trung đúng mức thì sẽ khai phá nổi "Huyền Quang khiếu" để vượt ra khỏi ngục tù trần thế, gọi là giải thoát"...

ĐỖ THUẦN HẬU

..."Cụ Đỗ Thuần Hậu dùng một lối văn tiểu thuyết, nhưng kỳ thật là để nói rõ sự huyền bí trong việc tu hành"...
..."Trong câu chuyện "Mơ duyên quái mộng" Cụ Đỗ Thuần Hậu thuật lại lúc "Hồn và Vía" gặp mhau khắng khít tiền duyên, hai đàng triếu mến nhau, khuyến khích nhau trên đường công phu tu luyện. Thật là lương duyên tiền định giữa "Tiên Đồng" và " Ngọc Nữ" là cặp vợ chồng thiêng liêng mà người thế thường cho là sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách là vậy."...

Cư Sĩ Nguyễn Xuân Liêm
Hướng dẫn cách dùng
(1)Nếu quí vị thấy một hình thumbnail nhỏ, hay link "đọc trên mạng" bấm vào đó để hiển thị khung đọc sách (PDF document viewer).
(2)Phía bên trên của khung đọc sách, có nhiều nút để tải về máy của quí vị, nhảy trang, chọn số trang, phóng đại chữ lớn nhỏ cho vừa đọc, v.v. Ngoài ra cũng có link "pdf", bấm vào đó bằng nút phải của con chuột và chọn "Save Target As" hay "Save Link As" để tải xuống máy. Trên các máy chạy Android (tablets, điện thoại di động), xin dùng các pdf link này để đọc.
(3)Phần "Các file phụ" dùng để chứa đựng những file như: hình bìa sách, hay một tài liệu gì đó liên quan đến cuốn sách này.
(4)Nếu internet connection của quý vị chậm, không đọc ngay được, xin đợi một lát cho đến khi sách được tải về máy đầy đủ.
(5)Bấm link "thu khung đọc lại" nếu muốn đóng khung đọc sách. Nếu phần Hướng Dẫn này thiếu sót hay vẫn chưa rõ, xin liên lạc với chúng tôi. Đa tạ.
 
TV Vi Kien in 2012
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Tìm:
>> Advanced Search