Liên hệ :      
Thanh bình nước biển trong thanh tịnh
Hoa nở thuyền trôi chuyển lý tình
Xanh biếc Trời ban tình quý đẹp
An vui trật tự rõ hành trình.

Sóng nhồi đá chịu tiến về thanh
Động loạn rên la khắp các ngành
Mây phủ âm u Trời chuyển lọc
Ở đâu vào đấy sẽ về nhanh.

Từ bi tận độ khắp hoàn cầu
Nhập định tham thiền thức nhiệm mầu
Các giới qui nguyên cùng một mối
Hướng tâm thanh tịnh chẳng lo sầu.

Thắng cảnh Trời ban cảm thức mầu
Núi rừng hùng vĩ tỏ chiều sâu
Thiên cơ qui hội trong giềng mối
Tranh đẹp lời thơ tỏa nhiệm mầu.
--------------------
Thúy Hoa sưu tầm từ Lá Thư Vô Vi - số 48, tháng 11, 1989

vovilibrary.net >>refresh...