1. Nhẫn hòa - phục vụ nhiều để thấy Diệu pháp Liên Hoa Kinh trong mình  
  Hỏi : Con muốn xin Thầy lời khuyên về vấn đề nhẫn hòa.
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Nhẫn hòa, bây giờ chị đang học nhẫn và bắt buộc phải hòa, cái đó là chị phải cắt nghĩa cho tôi hay hơn, thấy chưa? Phải không? Cho nên từ cái nóng...
2. Kinh A Di Đà Chú Giải : "Trống lòng đầy bụng là giềng mối"  
  Hỏi : Con thắc mắc là trống lòng làm sao đầy bụng được?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Anh thấy ông Phật ở trong chùa, ổng đâu có ăn cơm gì mà bụng ổng lớn. Bởi vì cái nguyên khí, người ta trống lòng đầy bụng là khuyên anh làm Pháp Luân...
3. Mở tâm và xuất hồn  
  Hỏi : Có nhiều anh em tu cũng có thấy luồng điển, nhưng mà có những hiện tượng kỳ lạ như là có hà-sa, minh-châu đó mình thấy chẳng hạn. Tuy...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Nó không có cái đà đó làm sao nó xuất hồn được? Nó phải khai mở, nó giải, chứng minh là chính nó đã khổ cực tu ngày tu đêm mới giải được cái phần...
4. Giảng về Mô Ni Châu và thánh thai  
  Hỏi : Con đọc sách đó Thầy, lúc mình mới mình thiền phải cần có Mô Ni Châu.
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Thì bây giờ muốn biết phần hồn con người thì mình biết cái thai của đời, cái thai của con người ra đời đó! Thấy không? Cái thai nó nằm ở trong bụng...
5. Định - trụ điển mới định -  
  Hỏi : Thầy giảng cho con vấn đề về định.
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cái định là phải trụ điển nó mới định, mà định được là xuất được, thấy không? Trụ điển ở đỉnh đầu rồi, hả? Khi chúng ta tưởng tới Phật...
6. Xuất hồn thấy mười hai người con nít  
  Hỏi : Con làm Pháp Luân con thấy mười hai người con nít múa bông cho con. Khi con xuất hồn ra, con ngồi chỗ cảnh nào con không biết mà thấy mười...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
... người ta mừng đó! Người ta đón mừng người tu. Người ta đón mừng người tu, biết không? Còn không rồi con không thức tâm, con sa lầy, người ta mất....
7. Soi hồn nước mắt chảy  
  Hỏi : Khi con Soi Hồn thì đôi khi nước mắt con có chảy ra, như vậy là sao hả Thầy?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không sao! Cái nước ở trong gan nó ra, không ăn chung gì. Nó là cái trược thủy. Mồ hôi, nước mắt - trược thủy. Nó ra tốt, ra rồi nhẹ nhàng.
8. Cạo đầu phải ý thức tại sao mình cạo đầu  
  Hỏi : Cái đầu con nó ngứa, con có xin Thầy xuống tóc.
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Khi mình cạo đầu phải ý thức rõ tại vì sao mình cạo đầu? Cạo đầu là dẹp tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian, chán chường chỉ thăng hoa tới...
9. Tụng kinh - Không có tâm điển không hiểu được nguyên lý của Kinh kệ  
  Hỏi : Con khuyên mẹ con đừng tụng kinh để khỏi phải khẩu khai thần khí tán với người mỏi mệt thì mấy chư linh vị trên bàn thờ có ảnh hưởng...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không có gì. Mình phải thật tâm tu học họ mừng chứ! Mình có ý lực tu học, tâm tưởng về họ. Còn mình bình thường mình la lô họ đâu có nhận được...
10. Nhịn nhục lo tu - Ngu đời may ra mới ngoan đạo  
  Hỏi : Từ hồi nhỏ, lớn, giờ con rất đau khổ nhiều: từng đi ở đợ, từng đi bằng đau khổ rất nhiều! Con rất thương người mà tại sao nhiều...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cho nên người tu, lịch sử của Việt Nam có, Quan Âm Thị Kính có làm cái gì đâu nhưng mà bị oan, con thấy không? Thì con mới có một hai chuyện mà con còn...
 
của tổng cộng 532 Câu vấn đáp (được phổ biến)
[1] 2 3 4 5 6 7 8   
Master at TSXD
 
 
 
Vào đám đông bị mất điển
 
Hỏi : Khi vào đám đông con thấy dễ bị mất điển và bị nhức đầu, làm thế nào để tránh được việc này?   -  
Đáp :
download [mp3]
 
Chúng ta phải trụ tâm niệm Phật bất cứ nơi nào, thì không bao giờ chúng ta mất điển đâu. Chỉ chúng ta tọc mạch rờ trên xác chết, thì xác chết cần điển nó phải hút!
 
--- oOo ---
 
 
Hướng dẫn cách dùng
 
Ghi Chú:

Trang Vấn Đáp này đang được cập nhật thường xuyên. Mọi ý kiến đóng góp, yêu cầu, hay thắc mắc, xin thư về chúng tôi qua địa chỉ info@vovilibrary.net. Đa tạ.

Tìm:
>> Advanced Search