Thư Viện là nơi thâu thập, bảo tồn, và phổ biến các tài liệu căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và những lời giảng quý báu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.

Một đoạn video mới đây
Please install the Flash Plugin
(Đại Hội Vô Vi - Kỳ 4)

 
Vài bài chép mới
Đón Thầy Đến TÐ Bothell - Seattle - B
Mẫu Ái - Kỳ 125
Mẫu Ái - Kỳ 105
Mẫu Ái - Kỳ 87
Ðón Thầy Ðến TÐ Bothell - Seattle - A
Mẫu Ái - Kỳ 126
  ... để xem thêm >>
(Vô Đề 14)

... xem thêm ở Trang Thơ >>

 
Vấn Đáp Tu Học
Hỏi : Thấy hai đám mây quyện với nhau lúc làm soi hồn ... Khi ngủ, thấy trong người biến chuyển, rút lên, bay bổng, ... là sao ?
Đáp :

(MP3 player needs Flash plugin to run)

... xem thêm trong Thư Viện Vấn Đáp >>

... để triền miên lắng nghe những bài thuyết giảng vô giá của thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và các bạn đồng hành.
Một bộ sưu tập bài giảng MP3 audio với chất lượng âm thanh cao.
Sydney      Adelaide      Perth      Sài Gòn      Paris      New York      Los Angeles
Tìm: