Thư Viện là nơi thâu thập, bảo tồn, và phổ biến các tài liệu căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và những lời giảng quý báu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.

Một đoạn video mới đây
Loading the player...
(Đàm Đạo tại Đức Quốc)

 
Vài bài chép mới
Ðức Thầy Thuyết Trình Phương Pháp Công Phu
Thầy Tám Ðọc và Giảng "Sấm Tu Hành" - A
Giảng Tại Việt Nam 1973
Mẫu Ái - Kỳ 113
Giảng Tại Sài Gòn 1973 - 7
ÐHVV Kỳ 7: Tết Hồi Sinh - Tham Thiền - 1
  ... để xem thêm >>
Tân Niên Kỷ Tỵ

... xem thêm ở Trang Thơ >>

 
Vấn Đáp Tu Học
Hỏi : Nhân gian thường nói "cha ăn mặn, con khát nước". Người cha làm tội nhiều, người con có bị hình phạt thế người cha không?
Đáp :

... xem thêm trong Thư Viện Vấn Đáp >>

Một số bài giảng hay đàm đạo bằng tiếng Trung Hoa của thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và các bạn đồng hành.
Một bộ sưu tập bài giảng MP3 audio với chất lượng âm thanh cao.
Sydney      Adelaide      Perth      Sài Gòn      Paris      New York      Los Angeles
Tìm: