Thư Viện là nơi thâu thập, bảo tồn, và phổ biến các tài liệu căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và những lời giảng quý báu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.

Một đoạn video mới đây
Loading the player...
(Đàm Đạo tại Đức Quốc)

 
Vài bài chép mới
Tu Thiền Dưỡng Sinh
Giảng Tại Hawaii
TÐ Melbourne, Khóa "Chơn Lý Tu Học" - 9AB
Ðức Thầy Thuyết Trình Phương Pháp Công Phu
Thầy Tám Ðọc và Giảng "Sấm Tu Hành" - A
Giảng Tại Việt Nam 1973
  ... để xem thêm >>
 
Vấn Đáp Tu Học
Hỏi : Đến thời Thượng Ngươn, vua cũng như dân, dân cũng như vua, là sao?
Đáp :

... xem thêm trong Thư Viện Vấn Đáp >>

Một số bài giảng hay đàm đạo bằng tiếng Trung Hoa của thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và các bạn đồng hành.
Một bộ sưu tập bài giảng MP3 audio với chất lượng âm thanh cao.
Sydney      Adelaide      Perth      Sài Gòn      Paris      New York      Los Angeles
Tìm: