Thư Viện là nơi thâu thập, bảo tồn, và phổ biến các tài liệu căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và những lời giảng quý báu của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.

Một đoạn video mới đây
Please install the Flash Plugin
(Đàm Đạo tại Đức Quốc)

 
Vài bài chép mới
Hội Ngộ Tâm Linh - 2A
Khóa Tịnh Khẩu Tại Big Bear - 5
Khóa Tịnh Khẩu Tại Big Bear - Ngày Bế Mạc - 11
Khóa Tịnh Khẩu Tại Big Bear - 6
ĐHVV Kỳ 11: Du Hành Tự Thức - 1
Thầy giảng cho cộng đồng VN tại Westminster - 2
  ... để xem thêm >>
Thuận Tình

... xem thêm ở Trang Thơ >>

 
Vấn Đáp Tu Học
Hỏi : Niệm Phật khi hít hơi vô có hại gì không ?
Đáp :

(MP3 player needs Flash plugin to run)

... xem thêm trong Thư Viện Vấn Đáp >>

... để triền miên lắng nghe những bài thuyết giảng vô giá của thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Những thư đi thư lại trên đường hoằng pháp của thiền sư Lương Sĩ Hằng và các bạn đồng hành.
Một bộ sưu tập bài giảng MP3 audio với chất lượng âm thanh cao.
Sydney      Adelaide      Perth      Sài Gòn      Paris      New York      Los Angeles
Tìm: